Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

12. Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού, αίτημα της επιτροπής ENVI να διεξαχθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, για να εκδώσει η τελευταία γνώμη σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς όπου διαπιστώνονται οι σημαντικότερες ελλείψεις, δηλαδή στην ποιότητα του αέρα, στο νερό και στα απορρίμματα.

Το εν λόγω αίτημα διαβούλευσης θα λογισθεί εγκριθέν, εκτός εάν ζητηθεί εντός εικοσιτετραώρου, από μια πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, να τεθεί αυτό σε ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου