Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 mei 2018 - Brussel

12. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat hij, overeenkomstig 137, lid 2, van het Reglement, van de Commissie ENVI een verzoek heeft ontvangen om het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen zodat het een advies uitbrengt over de uitvoering van de milieuwetgeving van de EU op de gebieden waarop de voornaamste lacunes zijn vastgesteld, te weten de kwaliteit van de lucht, het water en afval.

Dit raadplegingsverzoek zal geacht worden te zijn goedgekeurd tenzij een fractie of een aantal leden ten minste de lage drempel bereikt en binnen een termijn van 24 uur een verzoek indient om het bovenstaande verzoek in stemming te brengen.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid