Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 2 maja 2018 r. - Bruksela

12. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z art. 137 ust. 2 Regulaminu otrzymał od komisji ENVI wniosek zmierzający do zasięgnięcia opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wdrażania prawodawstwa UE dotyczącego środowiska w obszarach, w których występują największe braki, tj. jakość powietrza, woda i odpady.

Ten wniosek o zasięgnięcie opinii zostanie uznany za zatwierdzony, chyba że w ciągu 24 godzin od jego ogłoszenia grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o przeprowadzenie w tej sprawie głosowania.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności