Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

12. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han, i enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen, hade mottagit en begäran från ENVI-utskottet om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för att kommittén skulle avge ett yttrande över genomförandet av EU:s miljölagstiftning på de områden där de största problemen har fastställts, nämligen luftkvalitet, vatten och avfall.

Denna begäran om samråd skulle anses godkänd om inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet begärde att den skulle gå till omröstning.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy