Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

13. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
CRE

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в четвъртък, 3 май 2018 г., следния акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Изказаха се Martina Anderson относно положението в Страната на баските, Lefteris Christoforou относно изграждането на ядрена централа на южното крайбрежие на Турция в земетръсен район и Teresa Jiménez-Becerril Barrio, която реагира на изказването на Martina Anderson.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност