Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 2. maj 2018 - Bruxelles

13. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
CRE

Formanden meddelte, at han torsdag den 3. maj 2018 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakt, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Talere: Martina Anderson om situationen i Baskerlandet, Lefteris Christoforou om opførelsen af et atomkraftværk i det sydlige Tyrkiet i en region, hvor der ofte forekommer jordskælv, og Teresa Jiménez-Becerril Barrio, der reagerede på Martina Andersons indlæg.

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik