Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 mei 2018 - Brussel

13. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
CRE

De Voorzitter deelt mede donderdag 3 mei 2018 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Martina Anderson over de situatie in Baskenland, Lefteris Christoforou over de bouw van een kerncentrale aan de zuidkust van Turkije in een gebied waar aardbevingen voorkomen en Teresa Jiménez-Becerril Barrio, die ingaat op de woorden van Martina Anderson.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid