Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 2. mája 2018 - Brusel

13. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
CRE

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše vo štvrtok 3. mája 2018 tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Martina Anderson k situácii v Baskicku, Lefteris Christoforou k vybudovaniu jadrovej elektrárne na južnom pobreží Turecka v regióne ohrozenom zemetrasením a Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ktorá odpovedala na návrhy Martiny Anderson.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia