Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

13. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
CRE

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande torsdagen den 3 maj 2018 skulle underteckna följande rättsakt, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Talare: Martina Anderson yttrade sig om situationen i Baskien; Lefteris Christoforou yttrade sig om byggandet av ett kärnkraftverk vid Turkiets sydkust i en region där det ofta förekommer jordbävningar; Teresa Jiménez-Becerril Barrio kommenterade inlägget av Martina Anderson.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy