Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 2. maj 2018 - Bruxelles

14. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000012/2018) af Mairead McGuinness for PPE-Gruppen til Kommissionen: Sikkerhed i landbruget i EU (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

- (O-000031/2018) af Anna Maria Corazza Bildt og Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein og Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans og Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez og Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen og Judith Sargentini og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Beskyttelse af migrantbørn (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

- (O-000040/2018) af Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi og Sylvie Goddyn for ENVI til Rådet: Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

- (O-000041/2018) af Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi og Sylvie Goddyn for ENVI til Kommissionen: Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik