Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 2 mai 2018 - Bruxelles

14. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000012/2018) adresată de Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Comisiei: Abordarea siguranței în exploatațiile agricole din UE (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018) adresată de Anna Maria Corazza Bildt și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein și Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans și Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini și Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Protecția copiilor migranți (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018) adresată de Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi și Sylvie Goddyn, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018) adresată de Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi și Sylvie Goddyn, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Interdicție la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate