Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 2. května 2018 - Brusel

17. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se mění přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. dubna 2018

předáno příslušnému výboru: TRAN

- rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES, pokud jde o seznam přístavů, a zrušuje rozhodnutí Komise 2008/861/ES (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. dubna 2018

předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, pokud jde o nedodržení platebních lhůt a směnný kurz pro sestavování výkazů výdajů (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 26. dubna 2018

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně a opravě nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/655, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 27. dubna 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí