Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 2 mai 2018 - Bruxelles

17. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Directiva delegată a Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 aprilie 2018

retrimis comisiei competente: TRAN

- DECIZIA DELEGATĂ A Comisiei de completare a Directivei 2009/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista porturilor și de abrogare a Deciziei 2008/861/CE a Comisiei (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 25 aprilie 2018

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 în ceea ce privește nerespectarea termenelor de plată și în ceea ce privește cursul de schimb aplicabil la întocmirea declarațiilor de cheltuieli (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 26 aprilie 2018

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/655 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de poluanți gazoși provenind de la motoarele cu ardere internă în circulație instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 27 aprilie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate