Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 2 mai 2018 - Bruxelles

19. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din mai I 2018 (PE 621.577/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Miercuri

Cererea Grupului PPE de a înscrie ca punctul 3 pe ordinea de zi, după raportul Marco Walli (A8-0139/2018), o declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la Alegerile prezidențiale din Venezuela și de a prezenta propuneri de rezoluție la încheierea dezbaterii. Votul ar urma să aibă loc joi.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, care a justificat cererea, Javier Couso Permuy, împotriva cererii, Ska Keller, care s-a opus cererii în temeiul articolului 156 din Regulamentul de procedură, Esteban González Pons, care a propus ca prezentarea propunerilor de rezoluție să fie înlocuită de o declarație a Președintelui în numele Parlamentului; Ska Keller s-a opus acestei propuneri.

Prin VE (214 pentru, 125 împotrivă, 16 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea inițială a Grupului PPE.

A intervenit Javier Couso Permuy cu privire la procedură (Președintele a făcut precizări).

Cererea Grupului GUE/NGL de a înscrie pe ordinea de zi, după declarația Consiliului și a Comisiei referitoare la Infracțiunile legate de urmărirea în scopul hărțuirii și protecția victimelor în UE” (punctul 41 din PDOZ), o declarație a Consiliului și a Comisiei referitoare la aplicarea de către Spania a standardelor internaționale privind definiția violenței sexuale, având în vedere cazul recent „La Manada”.

Au intervenit: Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, care a justificat cererea, și Rosa Estaràs Ferragut, împotriva cererii.

Prin AN (188 pentru, 136 împotrivă, 20 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Cererea Grupului Verts/ALE de a înscrie pe ordinea de zi o declarație a Comisiei referitoare la taxele vamale impuse de Statele Unite în sectorul oțelului și al aluminiului. În încheierea dezbaterii nu vor fi prezentate propuneri de rezoluție.

Au intervenit: Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, care a justificat cererea, și Christofer Fjellner, împotriva cererii.

Prin AN (167 pentru, 175 împotrivă, 10 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Joi

O obiecție depusă în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: „Sfecla de zahăr modificată genetic H7-1” este adăugată la votul de joi.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate