Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

19. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna maj I 2018 (PE 621.577/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Onsdag

PPE-gruppen hade begärt att man som tredje punkt på föredragningslistan, efter betänkandet av Marco Walli (A8-0139/2018), skulle föra in ett uttalande av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om presidentvalet i Venezuela och att debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag. Omröstningen skulle äga rum på torsdagen.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen motiverade begäran; Javier Couso Permuy motsatte sig begäran; Ska Keller motsatte sig begäran på grundval av artikel 156 i arbetsordningen; Esteban González Pons föreslog då att framläggandet av resolutionsförslag skulle ersättas med ett uttalande av talmannen på kammarens vägnar, vilket Ska Keller motsatte sig.

Parlamentet godkände det ursprungliga förslaget från PPE-gruppen genom elektronisk omröstning (214 för, 125 emot, 16 nedlagda röster).

Talare: Javier Couso Permuy yttrade sig om förfarandet (talmannen gjorde förtydliganden).

GUE/NGL-gruppen hade begärt att man på föredragningslistan, efter uttalandet av rådet och kommissionen om stalkningsbrott och skydd av brottsoffer i EU (punkt 41 i PDOJ), skulle föra in ett uttalande av rådet och kommissionen om Spaniens tillämpning av internationella standarder i fråga om definitionen av sexuellt våld mot bakgrund av La Manada-fallet nyligen.

Talare: Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran och Rosa Estaràs Ferragut motsatte sig den.

Parlamentet godkände begäran genom ONU (188 för, 136 emot, 20 nedlagda röster).

Verts/ALE-gruppen hade begärt att man på föredragningslistan skulle föra in ett uttalande av kommissionen om Förenta staternas tullar inom stål- och aluminiumsektorn. Debatten skulle inte avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Ska Keller för Verts/ALE-gruppen motiverade begäran och Christofer Fjellner motsatte sig den.

Parlamentet förkastade begäran genom ONU (167 för, 175 emot, 10 nedlagda röster).

Torsdag

Omröstning om en invändning enligt artikel 106: ”genetiskt modifierade sockerbetan H7-1” lades till i torsdagens omröstning.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy