Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 2., Szerda - Brüsszel

20. A Bizottság határozata a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozó csomagról (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság határozata a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozó csomagról (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jean-Claude Juncker.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Morvai Krisztina, független, és José Manuel Fernandes.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt és Françoise Grossetête.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler és Paul Rübig.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar és Nicola Caputo.

Felszólal: Günther Oettinger.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat