Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 2 mai 2018 - Bruxelles

20. Decizia Comisiei privind pachetul CFM după 2020 (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Decizia Comisiei privind pachetul CFM după 2020 (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) și Günther Oettinger (membru al Comisiei) au făcut declarația.

A intervenit Jean-Claude Juncker.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Patrick O'Flynn, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Krisztina Morvai, neafiliată, și José Manuel Fernandes.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt și Françoise Grossetête.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler și Paul Rübig.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar și Nicola Caputo.

A intervenit Günther Oettinger.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate