Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 2. maj 2018 - Bruselj

20. Sklep Komisije o svežnju za večletni finančni okvir po letu 2020 (razprava)
CRE

Izjava Komisije: Sklep Komisije o svežnju za večletni finančni okvir po letu 2020 (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) in Günther Oettinger (član Komisije) sta podala izjavi.

Govoril je Jean-Claude Juncker.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine (prvi del) PPE, Udo Bullmann v imenu skupine (prvi del) S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine (prvi del) ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ska Keller v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Liadh Ní Riada v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Patrick O'Flynn v imenu skupine (prvi del) EFDD, Marco Zanni v imenu skupine (prvi del) ENF, Krisztina Morvai samostojni poslanec samostojna poslanka, in José Manuel Fernandes.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt in Françoise Grossetête.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Govorili so Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler in Paul Rübig.

Po postopku "catch the eye" so govorili Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar in Nicola Caputo.

Govoril je Günther Oettinger.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov