Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2190(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0139/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0139/2018

Συζήτηση :

PV 02/05/2018 - 21
CRE 02/05/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 03/05/2018 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0198

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

21. Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016 [2017/2190(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marco Valli (A8-0139/2018)

Ο Marco Valli παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sander Loones (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Andrey Novakov, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Georgi Pirinski, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και σχετικά με την απουσία του Προέδρου της ΕΤΠ (Ο Πρόεδρος το σημειώνει), Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Tomáš Zdechovský.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Marco Valli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου