Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2190(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0139/2018

Ingivna texter :

A8-0139/2018

Debatter :

PV 02/05/2018 - 21
CRE 02/05/2018 - 21

Omröstningar :

PV 03/05/2018 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0198

Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

21. Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016 (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2016 [2017/2190(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marco Valli (A8-0139/2018)

Marco Valli redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Sander Loones (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Andrey Novakov för PPE-gruppen, Georgi Pirinski för S&D-gruppen, som även kommenterade att EIB:s ordförande inte var närvarande (talmannen noterade detta), Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, och Tomáš Zdechovský.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere och Ivana Maletić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Seán Kelly.

Talare: Corina Crețu och Marco Valli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 3.5.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy