Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 2. mai 2018 - Brüssel

22. Presidendivalimised Venezuelas (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Presidendivalimised Venezuelas (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz ja Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea ja João Pimenta Lopes.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.5.2018 protokollipunkt 7.10.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika