Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 mei 2018 - Brussel

22. Presidentsverkiezingen in Venezuela (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Presidentsverkiezingen in Venezuela (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz en Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 3.5.2018.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid