Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 2 maja 2018 r. - Bruksela

22. Wybory prezydenckie w Wenezueli (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wybory prezydenckie w Wenezueli (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Esteban González Pons, w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D, Charles Tannock, w imieniu grupy ECR, Javier Nart, w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy, w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio, w imieniu grupy ENF, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz i Ana Miranda, w imieniu grupy Verts/ALE.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea i João Pimenta Lopes.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 3.5.2018.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności