Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 2 mai 2018 - Bruxelles

22. Alegerile prezidențiale din Venezuela (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Alegerile prezidențiale din Venezuela (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz și Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea și João Pimenta Lopes.

A intervenit Federica Mogherini.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 3.5.2018.

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate