Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2216(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0135/2018

Ingivna texter :

A8-0135/2018

Debatter :

PV 02/05/2018 - 23
CRE 02/05/2018 - 23

Omröstningar :

PV 03/05/2018 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0196

Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

23. Årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2017/2216(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Gilles Pargneaux redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Barbara Kudrycka (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Caterina Chinnici för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Emil Radev, Inés Ayala Sender och Zoltán Balczó.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Eleftherios Synadinos och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Corina Crețu och Gilles Pargneaux.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 3.5.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy