Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2285(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0136/2018

Внесени текстове :

A8-0136/2018

Разисквания :

PV 02/05/2018 - 24
CRE 02/05/2018 - 24

Гласувания :

PV 03/05/2018 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0200

Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

24. Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ (разискване)
CRE

Доклад относно политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ – член 9, параграф 7 от Регламента за общоприложимите разпоредби [2017/2285(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Андрей Новаков (A8-0136/2018)

Андрей Новаков представи доклада.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Kosma Złotowski (докладчик по становището на комисията TRAN), Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Maria Spyraki, Monika Smolková, Liliana Rodrigues и John Howarth.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказаха се: Corina Crețu и Андрей Новаков.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 3.5.2018 г г.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност