Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2285(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0136/2018

Ingivna texter :

A8-0136/2018

Debatter :

PV 02/05/2018 - 24
CRE 02/05/2018 - 24

Omröstningar :

PV 03/05/2018 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0200

Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

24. Sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (debatt)
CRE

Betänkande om sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur – artikel 9.7 i förordningen om gemensamma bestämmelser [2017/2285(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Andrey Novakov redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Kosma Złotowski (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Maria Spyraki, Monika Smolková, Liliana Rodrigues och John Howarth.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Corina Crețu och Andrey Novakov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 3.5.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy