Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 2 d. - Briuselis

25. Persekiojimo nusikaltimai ir aukų apsauga ES (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Persekiojimo nusikaltimai ir aukų apsauga ES (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Lara Comi PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers ir Rosa Estaràs Ferragut.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika