Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 mei 2018 - Brussel

25. Stalking en de bescherming van de slachtoffers in de EU (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Stalking en de bescherming van de slachtoffers in de EU (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Lara Comi, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers en Rosa Estaràs Ferragut.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid