Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

25. Stalkningsbrott och skydd av brottsoffer i EU (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Stalkningsbrott och skydd av brottsoffer i EU (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Lara Comi för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers och Rosa Estaràs Ferragut.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Krisztina Morvai.

Talare: Věra Jourová och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy