Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

27. Spaniens tillämpning av internationella standarder i fråga om definitionen av sexuellt våld mot bakgrund av La Manada-fallet nyligen (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Spaniens tillämpning av internationella standarder i fråga om definitionen av sexuellt våld mot bakgrund av La Manada-fallet nyligen (2018/2696(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rosa Estaràs Ferragut; Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, och Anna Hedh.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Inés Ayala Sender ställde en fråga ("blått kort") till Anna Hedh som besvarade frågan; Izaskun Bilbao Barandica och Jordi Solé.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina och Krisztina Morvai.

Talare: Věra Jourová och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy