Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2666(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Forhandlinger :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 2. maj 2018 - Bruxelles

28. Beskyttelse af migrantbørn (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000031/2018) af Anna Maria Corazza Bildt og Roberta Metsola for PPE-Gruppen; Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein og Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans og Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen; Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez og Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen; og Judith Sargentini og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Beskyttelse af migrantbørn (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst og Jean Lambert begrundede forespørgslen.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers og Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström og Krisztina Morvai.

Taler: Věra Jourová.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola og Ivo Belet for PPE-Gruppen; Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos og Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy for S&D-Gruppen; Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar og Gérard Deprez for ALDE-Gruppen; Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen; Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis og Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen; samt Laura Ferrara, Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo om beskyttelse af migrantbørn (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 3.5.2018.

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik