Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2666(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Keskustelut :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 2. toukokuuta 2018 - Bryssel

28. Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000031/2018) Anna Maria Corazza Bildt ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein ja Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans ja Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst ja Jean Lambert esittelivät kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers ja Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström ja Krisztina Morvai.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola ja Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta, Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos ja Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar ja Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.5.2018, kohta 7.12.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö