Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2666(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Viták :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2018. május 2., Szerda - Brüsszel

28. A migráns gyermekek védelme (vita)
CRE

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000031/2018) felteszi: Anna Maria Corazza Bildt és Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében; Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein és Enrique Guerrero Salom, az S&D képviselőcsoport nevében; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans és Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében; Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez et Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében; Judith Sargentini és Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A migráns gyermekek védelme (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst és Jean Lambert kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers és Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström és Morvai Krisztina.

Felszólal: Věra Jourová.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola és Ivo Belet, a PPE képviselőcsoport nevében; Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos és Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, az S&D képviselőcsoport nevében; Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar és Gérard Deprez, az ALDE képviselőcsoport nevében; Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében; Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében; és Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, a migráns gyermekek védelméről (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.3-i jegyzőkönyv, 7.12. pont .

Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat