Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2666(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Debatai :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 2 d. - Briuselis

28. Vaikų migrantų apsauga (diskusijos)
CRE

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000031/2018) kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt et Roberta Metsola, au nom du groupe PPE; Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein et Enrique Guerrero Salom, au nom du groupe S&D; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans et Sophia in 't Veld, au nom du groupe ALDE; Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez et Kostadinka Kuneva, au nom du groupe GUE/NGL; Judith Sargentini et Jean Lambert, au nom du groupe Verts/ALE, Komisijai: Vaikų migrantų apsauga (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst ir Jean Lambert pristatė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers ir Andrejs Mamikins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo Věra Jourová.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola ir Ivo Belet PPE frakcijos vardu; Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos ir Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy S&D frakcijos vardu; Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar ir Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu; Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu; Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu ir Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, dėl vaikų migrantų apsaugos (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 03 protokolo 7.12 punktas

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika