Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2666(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Debates :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Protokols
Trešdiena, 2018. gada 2. maijs - Brisele

28. Bērnu migrantu aizsardzība (debates)
CRE

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000031/2018) un kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt un Roberta Metsola PPE grupas vārdā; Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein un Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans un Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā; Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā; Judith Sargentini un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Bērnu migrantu aizsardzība (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018).

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst un Jean Lambert izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers un Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström un Krisztina Morvai.

Uzstājās Věra Jourová.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola un Ivo Belet PPE grupas vārdā; Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos un Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy S&D grupas vārdā; Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar un Gérard Deprez ALDE grupas vārdā; Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā; Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā un Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo – par bērnu migrantu aizsardzību (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.5.2018. protokola 7.12. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika