Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2922(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000040/2018 (B8-0017/2018)

Разисквания :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

29. Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000040/2018) зададен от Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi и Sylvie Goddyn, от името на комисията ENVI, към Съвета: Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000041/2018) зададен от Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi и Sylvie Goddyn, от името на комисията ENVI, към Комисията: Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen разви въпросите.

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Diane James, независим чрен на ЕП, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano и Dobromir Sośnierz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios и Jiří Pospíšil.

Изказаха се: Elżbieta Bieńkowska и Моника Панайотова.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi и Sylvie Goddyn, от името на комисията ENVI, относно световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 3.5.2018 г.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност