Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2922(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000040/2018 (B8-0017/2018)

Keskustelut :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 2. toukokuuta 2018 - Bryssel

29. Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000040/2018) Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000041/2018) Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen esitteli kysymykset.

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano ja Dobromir Sośnierz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Jiří Pospíšil.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Monika Panayotova.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-valiokunnan puolesta kosmetiikkaa koskevasta yleisestä eläinkoekiellosta (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.5.2018, kohta 7.13.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö