Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2922(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000040/2018 (B8-0017/2018)

Debaty :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 2 maja 2018 r. - Bruksela

29. Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000040/2018), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi i Sylvie Goddyn, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Światowy zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000041/2018), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi i Sylvie Goddyn, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Światowy zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen rozwinęła pytania.

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziały na pytania.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach, w imieniu grupy S&D, Arne Gericke, w imieniu grupy ECR, Linnéa Engström, w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck, w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi, w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde, w imieniu grupy ENF, Diane James, niezrzeszona, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano i Dobromir Sośnierz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios i Jiří Pospíšil.

Głos zabrały: Elżbieta Bieńkowska i Monika Panayotova.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi i Sylvie Goddyn, w imieniu komisji ENVI, w sprawie ogólnoświatowego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 3.5.2018.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności