Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2922(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000040/2018 (B8-0017/2018)

Debatter :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

29. Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000040/2018) från Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi och Sylvie Goddyn, för utskottet ENVI, till rådet: Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000041/2018) från Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi och Sylvie Goddyn, för utskottet ENVI, till kommissionen: Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen utvecklade frågorna.

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Diane James, grupplös ledamot; Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano och Dobromir Sośnierz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios och Jiří Pospíšil.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Monika Panayotova.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi och Sylvie Goddyn, för utskottet ENVI, om ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 3.5.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy