Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2668(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000012/2018

Ingivna texter :

O-000012/2018 (B8-0015/2018)

Debatter :

PV 02/05/2018 - 30
CRE 02/05/2018 - 30

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

30. Behovet av ökad säkerhet inom jordbruket i EU (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000012/2018) från Mairead McGuinness för PPE-gruppen, till kommissionen: Behovet av ökad säkerhet inom jordbruket i EU (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Mairead McGuinness utvecklade frågan.

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Daniel Buda för PPE-gruppen, Eric Andrieu för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Thomas Waitz för Verts/ALE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Paolo De Castro, Arne Gericke och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Marijana Petir och Inés Ayala Sender.

Talare: Phil Hogan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy