Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

31. Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήματος της ομάδας S&D, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο διορισμό:

επιτροπή ECON: Giuseppe Ferrandino στη θέση του Udo Bullman

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου