Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 2. května 2018 - Brusel
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Přivítání
 6.Složení Parlamentu
 7.Ověření pověřovacích listin
 8.Žádost o zbavení imunity
 9.Členství ve výborech a v delegacích
 10.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 11.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 12.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 13.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 14.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 15.Předložení dokumentů
 16.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 17.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 18.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 19.Plán práce
 20.Rozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s balíčkem opatření týkajících se VFR po roce 2020 (rozprava)
 21.Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2016 (rozprava)
 22.Prezidentské volby ve Venezuele (rozprava)
 23.Výroční zpráva za rok 2016 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům (rozprava)
 24.Politika soudržnosti a tematický cíl „Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách“ (rozprava)
 25.Trestné činy pronásledování (stalking) a ochrana obětí v EU (rozprava)
 26.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 27.Uplatňování mezinárodních norem týkajících se sexuálního násilí ve Španělsku s ohledem na nedávný případ „La Manada“ (rozprava)
 28.Ochrana dětí v rámci migrace (rozprava)
 29.Celosvětový zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech (rozprava)
 30.Řešení otázky bezpečnosti v zemědělských podnicích v EU (rozprava)
 31.Členství ve výborech
 32.Současná situace a výhled do budoucna odvětví chovu ovcí a koz v Unii (krátké přednesení)
 33.Pluralita a svoboda sdělovacích prostředků v Evropské unii (krátké přednesení)
 34.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 35.Pořad jednání příštího denního zasedání
 36.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (168 kb) Prezenční listina (58 kb) Jmenovitá hlasování (45 kb) 
 
Zápis (78 kb) Prezenční listina (11 kb) Jmenovitá hlasování (25 kb) 
 
Zápis (275 kb) Prezenční listina (69 kb) Jmenovitá hlasování (499 kb) 
Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí