Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 2. maj 2018 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Velkomstord
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Anmodning om ophævelse af immunitet
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 11.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 12.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)
 13.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 14.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 15.Modtagne dokumenter
 16.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 17.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 18.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 19.Arbejdsplan
 20.Kommissionens afgørelse om den flerårige finansielle ramme efter 2020 (forhandling)
 21.Årlig rapport om kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter for 2016 (forhandling)
 22.Præsidentvalg i Venezuela (forhandling)
 23.Årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig (forhandling)
 24.Samhørighedspolitikken og det tematiske mål "fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalse i vigtige netinfrastrukturer" (forhandling)
 25.Stalking-forbrydelser og beskyttelse af ofre i EU (forhandling)
 26.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)
 27.Spaniens anvendelse af internationale standarder for definitionen af seksuel vold i lyset af den såkaldte ”La Manada”-sag for nylig (forhandling)
 28.Beskyttelse af migrantbørn (forhandling)
 29.Et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik (forhandling)
 30.Sikkerhed i landbruget i EU (forhandling)
 31.Udvalgenes sammensætning
 32.Den aktuelle situation og fremtidsudsigterne inden for fåre- og gedesektoren i EU (kortfattet forelæggelse)
 33.Mediepluralisme og mediefrihed i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)
 34.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 35.Dagsorden for næste møde
 36.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (169 kb) Deltagerliste (58 kb) Afstemning ved navneopråb (45 kb) 
 
Protokol (77 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemning ved navneopråb (26 kb) 
 
Protokol (276 kb) Deltagerliste (68 kb) Afstemning ved navneopråb (352 kb) 
Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik