Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 2. toukokuuta 2018 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 11.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 12.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)
 13.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 14.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 17.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 18.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 19.Käsittelyjärjestys
 20.Komission päätös vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevasta paketista (keskustelu)
 21.Vuosittainen kertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2016 (keskustelu)
 22.Venezuelan presidentinvaalit (keskustelu)
 23.Vuosikertomus 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (keskustelu)
 24.Koheesiopolitiikka ja temaattinen tavoite ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” (keskustelu)
 25.Vainoamisrikokset ja uhrien suojelu EU:ssa (keskustelu)
 26.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)
 27.Seksuaalisen väkivallan määritelmää koskevien kansainvälisten normien soveltaminen Espanjassa viimeaikaisen nk. Susilauma-tapauksen jälkeen (keskustelu)
 28.Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (keskustelu)
 29.Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (keskustelu)
 30.Maatilojen turvallisuutta koskevat toimet EU:ssa (keskustelu)
 31.Valiokuntien kokoonpano
 32.EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (lyhyt esittely)
 33.Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus Euroopan unionissa (lyhyt esittely)
 34.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 35.Seuraavan istunnon esityslista
 36.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (170 kb) Läsnäololista (58 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (45 kb) 
 
Pöytäkirja (77 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (27 kb) 
 
Pöytäkirja (273 kb) Läsnäololista (68 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (429 kb) 
Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö