Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 2 mei 2018 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Welkomstwoord
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 11.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 12.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)
 13.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 14.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 15.Ingekomen stukken
 16.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 17.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 18.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 19.Regeling van de werkzaamheden
 20.Besluit van de Commissie over het MFK-pakket voor de periode na 2020 (debat)
 21.Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 (debat)
 22.Presidentsverkiezingen in Venezuela (debat)
 23.Jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (debat)
 24.Het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" (debat)
 25.Stalking en de bescherming van de slachtoffers in de EU (debat)
 26.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)
 27.Toepassing door Spanje van internationale normen inzake de definitie van seksueel geweld in het licht van de recente zaak "La Manada" (debat)
 28.De bescherming van migrerende kinderen (debat)
 29.Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (debat)
 30.Het aanpakken van de veiligheid in landbouwbedrijven in de EU (debat)
 31.Samenstelling commissies
 32.Huidige situatie en vooruitzichten van de schapen- en geitensector in de EU (korte presentatie)
 33.Pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie (korte presentatie)
 34.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 35.Agenda van de volgende vergadering
 36.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (169 kb)
23/10/2018 22:32
  Presentielijst (58 kb)
20/02/2019 08:20
 
Notulen (77 kb)
23/10/2018 22:32
  Presentielijst (11 kb)
20/02/2019 08:20
  Hoofdelijke stemming (28 kb)
21/12/2018 07:06
 
Notulen (278 kb)
23/10/2018 22:32
  Presentielijst (68 kb)
20/02/2019 08:20
  Hoofdelijke stemming (347 kb)
21/12/2018 07:06
Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid