Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 2 maja 2018 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Oficjalne powitanie
 6.Skład Parlamentu
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Wniosek o uchylenie immunitetu
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 11.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 12.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 13.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 14.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 15.Składanie dokumentów
 16.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 17.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 18.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 19.Porządek obrad
 20.Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (debata)
 21.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (debata)
 22.Wybory prezydenckie w Wenezueli (debata)
 23.Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (debata)
 24.Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” (debata)
 25.Przestępstwa stalkingu i ochrona ich ofiar w UE (debata)
 26.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 27.Stosowanie przez Hiszpanię norm międzynarodowych dotyczących definicji przemocy seksualnej w świetle niedawnej sprawy „La Manada” (debata)
 28.Ochrona migrujących dzieci (debata)
 29.Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (debata)
 30.Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych w UE (debata)
 31.Skład komisji
 32.Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (krótka prezentacja)
 33.Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 34.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 35.Porządek obrad następnego posiedzenia
 36.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (163 kb) Lista obecności (58 kb) Wyniki głosowań imiennych (45 kb) 
 
Protokół (78 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowań imiennych (27 kb) 
 
Protokół (282 kb) Lista obecności (69 kb) Wyniki głosowań imiennych (429 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności