Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 2 mai 2018 - Bruxelles
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Urări de bun venit
 6.Componența Parlamentului
 7.Verificarea prerogativelor
 8.Cerere de ridicare a imunității
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 11.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 12.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 13.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 14.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 15.Depunere de documente
 16.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 17.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 18.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 19.Ordinea lucrărilor
 20.Decizia Comisiei privind pachetul CFM după 2020 (dezbatere)
 21.Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 2016 (dezbatere)
 22.Alegerile prezidențiale din Venezuela (dezbatere)
 23.Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (dezbatere)
 24.Politica de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” (dezbatere)
 25.Infracțiunile legate de urmărirea în scopul hărțuirii și protecția victimelor în UE (dezbatere)
 26.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 27.Aplicarea de către Spania a standardelor internaționale privind definiția violenței sexuale, având în vedere cazul recent „La Manada” (dezbatere)
 28.Protecția copiilor migranți (dezbatere)
 29.Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale (dezbatere)
 30.Abordarea siguranței în exploatațiile agricole din UE (dezbatere)
 31.Componența comisiilor
 32.Situația actuală și perspective de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din UE (prezentare succintă)
 33.Pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană (prezentare succintă)
 34.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 35.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 36.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (174 kb) Lista de prezenţă (58 kb) Voturi prin apel nominal (45 kb) 
 
Proces-verbal (78 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Voturi prin apel nominal (29 kb) 
 
Proces-verbal (277 kb) Lista de prezenţă (69 kb) Voturi prin apel nominal (428 kb) 
Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate