Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 2. mája 2018 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Oficiálne privítanie
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Žiadosť o zbavenie imunity
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 11.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 12.Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 13.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 14.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 15.Predloženie dokumentov
 16.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 17.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 18.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 19.Program práce
 20.Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa VFR na obdobie po roku 2020 (rozprava)
 21.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 (rozprava)
 22.Prezidentské voľby vo Venezuele (rozprava)
 23.Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (rozprava)
 24.Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ (rozprava)
 25.Trestné činy nebezpečného prenasledovania a ochrana obetí v EÚ (rozprava)
 26.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 27.Uplatňovanie medzinárodných noriem týkajúcich sa sexuálneho násilia Španielskom vzhľadom na nedávny prípad „La Manada“ (rozprava)
 28.Ochrana migrujúcich detí (rozprava)
 29.Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (rozprava)
 30.Riešenie bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch v EÚ (rozprava)
 31.Zloženie výborov
 32.Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ (stručná prezentácia)
 33.Sloboda a pluralita médií v Európskej únii (stručná prezentácia)
 34.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 35.Program rokovania na nasledujúci deň
 36.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (167 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (45 kb) 
 
Zápisnica (78 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (28 kb) 
 
Zápisnica (292 kb) Prezenčná listina (69 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (434 kb) 
Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia