Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 2. maj 2018 - Bruselj
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Dobrodošlica
 6.Sestava Parlamenta
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 8.Zahteva za odvzem imunitete
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 11.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 12.Zahteva za posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)
 13.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 14.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 15.Predložitev dokumentov
 16.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 17.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 18.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 19.Razpored dela
 20.Sklep Komisije o svežnju za večletni finančni okvir po letu 2020 (razprava)
 21.Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2016 (razprava)
 22.Predsedniške volitve v Venezueli (razprava)
 23.Letno poročilo za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (razprava)
 24.Kohezijska politika in tematski cilj „Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“ (razprava)
 25.Kazniva dejanja zalezovanja in zaščita žrtev v EU (razprava)
 26.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)
 27.Uporaba mednarodnih standardov v Španiji pri opredelitvi spolnega nasilja glede na nedavni primer „La Manada“ (razprava)
 28.Zaščita otrok pri migracijah (razprava)
 29.Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih (razprava)
 30.Varnost na kmetijah v EU (razprava)
 31.Sestava odborov
 32.Trenutne razmere v sektorjih ovčjereje in kozjereje v Uniji ter obeti zanju (kratka predstavitev)
 33.Pluralnost in svoboda medijev v Evropski uniji (kratka predstavitev)
 34.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 35.Dnevni red naslednje seje
 36.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (166 kb) Seznam navzočih (58 kb) Poimensko glasovanje (45 kb) 
 
Zapisnik (77 kb) Seznam navzočih (11 kb) Poimensko glasovanje (26 kb) 
 
Zapisnik (271 kb) Seznam navzočih (69 kb) Poimensko glasovanje (427 kb) 
Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov